Integritetspolicy för SunPro Scandinavia AB

 

Denna integritetspolicy beskriver hur SunPro Sweden AB (”SunPro”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder och skyddar personlig information som vi samlar in från besökare på vår webbplats, sunproscandinavia.se (”webbplatsen”).

Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in personlig information från besökare på vår webbplats på olika sätt, inklusive genom att besökare fyller i formulär på vår webbplats eller genom att besökare kontaktar oss via e-post eller telefon. Den personliga informationen vi kan samla in inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som besökare väljer att ge oss.

Hur använder vi den information vi samlar in?

Vi använder den personliga informationen vi samlar in för att kommunicera med besökare och för att tillhandahålla de tjänster som de har begärt. Vi kan också använda den personliga informationen för att skicka marknadsföringsmeddelanden eller annan information som vi tror kan vara av intresse för besökare. Besökare kan när som helst välja att avbryta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta oss.

Delar vi den personliga informationen med tredje part?

Vi delar inte den personliga informationen vi samlar in med tredje part utan besökarnas samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Hur skyddar vi den personliga informationen?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga informationen mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig tillgång eller spridning.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna policy kommer att publiceras på vår webbplats.

Kontakta oss Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur vi behandlar din personliga information, vänligen kontakta oss via e-post på info@sunproscandinavia.se.