Vanliga frågor

1. Lägre elkostnader för en framtida köpare. Möjligheten för ny ägare att sälja överskottsel. Att installationskostnaden redan är betald. Sammantaget innebär det en lägre kostnad för boendet, vilket i sin tur gör att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget.

2. Förutom den driftskostnad som listas i mäklarannonsen är ett hus med solpaneler också en försäkring mot höjda driftskostnader i framtiden. Höjda elpriser kan till och med gynna husägaren, som då får mer betalt för överskottselen som säljs tillbaka till elnätet.

3. Utöver de rent ekonomiska aspekterna kan viljan att leva miljövänligt och bidra till en ljusare framtid driva upp intresset för solpaneler. Fler spekulanter på visningen leder ofta till fler budgivare och ett högre slutpris.

Solceller är en teknologi som omvandlar solljus direkt till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik.

Fotovoltaik betyder att solenergi omvandlas direkt till elektrisk energi genom att utnyttja egenskaperna hos halvledare. Solceller består av halvledare, vanligtvis tillverkade av kisel, som absorberar solenergi. När solljus träffar halvledarmaterialet, absorberar materialet energin och frigör elektroner som skapar en ström av elektrisk energi. Denna energi kan antingen användas direkt eller lagras i batterier för senare användning.

Solceller fungerar bäst i soliga områden med hög solstrålning, men kan också producera energi på molniga dagar. De är också miljövänliga eftersom de inte genererar några utsläpp eller avfall när de genererar elektricitet. Solcellsteknologi har utvecklats snabbt de senaste åren och har blivit alltmer effektiv och kostnadseffektiv.

Solceller används idag över hela världen för att generera elektricitet för hushåll, företag och samhällen.

Självklart! Förutom att det är en insats för miljön och klimatet så är en investering i solceller gynnsamt ekonomiskt. Återbetalningstiden för solceller är i regel mellan 8-12 år beroende på förutsättningarna för just ditt tak – det vill säga en investering med ca 8-10 % avkastning

Räkna ut din avkastning med vår kalkylator här!

Priset på solceller har minskat kraftigt de senaste åren till följd av den ökade volymen av producerade solceller i världen. Ett komplett solcellssystem varierar i pris beroende på systemets storlek. Kontakta oss idag för att få en gratis offert!